Архив записей

 DSC033930 января в Измаильском историко-краеведческом музее Придунавья состоялся урок-беседа к 100-летию подписания Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство. Данный государственный праздник Украины называется Днем соборности Украины и отмечается 22 января.
Гостями мероприятия стали студенты Измаильского военно-морского лицея и Института водного транспорта. Подготовил и

провел урок-беседу научный сотрудник музея Придунавья Алексей Иванович Ильин. Он рассказал присутствующим об истории провозглашения Акта соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Провозглашение Соборности УНР и ЗУНР 22 января 1919 года стало историческим актом объединения украинских земель в единое государство, основополагающим событием для новейшего украинского государства. Акт воссоединения увенчал стремление украинцев, веками разделенных и порабощенных различными империями, жить в своей единой европейской стране. Соборность Украины означает духовную сплоченность всех граждан, независимо от их национальности и региона проживания.
    Текст универсала:
   «ІМЕНЕМ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНОІ РЕСПУБЛІКИ.
ДИРЕКТОРІЯ ОПОВІЩАЄ НАРОД УКРАІНСЬКІЙ ПРО ВЕЛИКУ ПОДІЮ В ІСТОРІІ ЗЕМЛІ НАШОІ УКРАІНСЬКОІ.
   3-ГО СІЧНЯ 1919 РОКУ В М. СТАНІСЛАВОВІ УКРАІНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЗАХІДНОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНОІ РЕСПУБЛІКИ, ЯК ВИРАЗНИК ВОЛІ ВСІХ УКРАІНЦІВ Б. АВСТРІЙСЬКОІ ІМПЕРІІ І ЯК НАЙВИЩИЙ ІХНІЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ЧИННИК, ТОРЖЕСТВЕННО ПРОГОЛОСИЛА ЗЛУКУ ЗАХІДНЬОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ З НАДНІПРЯНСЬКОЮ УКРАІНСЬКОЮ НАРОДНЬОЮ РЕСПУБЛІКОЮ В ОДНОЦІЛЬНУ СУВЕРЕННУ НАРОДНЮ РЕСПУБЛІКУ.
   ВІТАЮЧИ З ВЕЛИКОЮ РАДІСТЮ ЦЕЙ ІСТОРИЧНИЙ КРОК ЗАХІДНИХ БРАТІВ НАШИХ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ УХВАЛИЛА ТУЮ ЗЛУКУ ПРИЙНЯТИ І ЗДІЙСЬНЯТИ НА УМОВАХ, ЯКІ ЗАЗНАЧЕНІ В ПОСТАНОВІ ЗАХІДНЬОІ УКРАІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ ВІД 3-ГО СІЧНЯ 1919 РОКУ.
   ОДНИНІ ВО ЕДИНО ЗЛИВАЮТЬСЯ СТОЛІТТЯМ ОДІРВАНІ ОДНА ВІД ОДНОІ ЧАСТИНИ ЕДИНОІ УКРАІНИ – ЗАХІДНО-УКРАІНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА (ГАЛИЧИНА, БУКОВИНА, І УГОРСЬКА УКРАІНА) І НАДДНІПРЯНСЬКА ВЕЛИКА УКРАІНА.
    ЗДІЙСНИЛИСЬ ВІКОВІЧНІ МРІІ, ЯКИМИ ЖИЛИ І ЗА ЯКІ УМІРАЛИ КРАЩІ СИНИ УКРАІНИ.
    ОДНИНІ Є ЄДИНА НЕЗАЛЕЖНА УКРАІНСЬКА НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА.»
   В процессе мероприятия студентам был продемонстрирован документальный фильм «20 кроків до мрії. Крок 12-Проголошення Акту Злуки».

 

 DSC0333

 

 DSC0348

 

 DSC0347

 

 DSC0352

 

 DSC0354

 

 DSC0362

 

3

Добавить комментарий